HEMEN ARA: +90 545 504 06 66

Blog

Vitray Pencere Fiyatları

Vitray Pencere Fiyatları Cami pencereleri ve modellerinde sıklıkla gördüğümüz pencere süsleme sanatlarından birisi olan vitray; revzen ile birlikte bu özel yapılarda en sık kullanılan sanatlar arasında yer almaktadır.

Camilerde bulunan pencereler hem havalandırma işlevi için hem de aydınlatmayı sağlaması için yoğun olarak kullanılır. Pencere modelleri genelde oval yapıya sahiptir ve pencerelerin cam bölümünde genel olarak vitray ya da revzen gibi geleneksel sanatlar ile oluşturulmuş unsurlar bulunur.

Cami işleri ve mimarisinde en çok kullanılan sanat ürünlerinden birisi olan revzen ya da bilinen diğer ismi ile elvan pencere;  vitray ile oldukça benzerlik gösterse de bazı noktalarda ayrılır. Özellikle kullanılan malzeme itibariyle revzen alçı vasıtasıyla yapılır. Vitray ise doğrudan renklendirilmiş cam parçalarının kurşun dolgu ile birleştirilmesi ve lehimlenerek bir araya getirmesi yoluyla yapılır. Yine vitray yapımında pirinç renkli birleştirme malzemeleri ve farklı renklerdeki boyalar sıklıkla görülür.

Vitray cami penceresi; genelde diğer kültürlerdeki çeşitlerine nazaran daha sade ve bitki, çiçek ya da geometrik desen ağırlıklıdır. Cami yapısında kullanıldığı için figüratif desenler barındırmaz. Cami pencerelerinin mekana özgü tasarımı nedeniyle; burada kullanılan vitrayların da özel ölçülerle oluşturulmuş ve  cami penceresi içine sığacak tasarımlarda hazırlanmış olması gerekir.

 Vitray Cami Penceresi Fiyatları

Cami pencerelerinde sıklıkla kullanılan içeriklerden birisi olan vitray; hem içeriyi renkli bir şekilde aydınlatması hem de görsel açıdan estetik katması sebebiyle tercih edilir. Bu noktada merak edilen içeriklerden birisi de vitray cami penceresi fiyatları olmaktadır.

 Cami mimarisi ve yapımında her türlü ayrıntıya önem verilmesinin yanı sıra, pencere bölümlerinde özellikle bezeme ve süslemeye daha sık rastlanır. Bu durum düz cam ve vitray kullanılan pencereler de fiyat farkına neden olur. Çünkü vitray yapımı oldukça emek isteyen geleneksel bir sanattır. Yine pencerelerin tasarım biçimi ve ölçüsü gibi pek çok etken de; cami penceresi fiyatları değişiminde rol oynar.

Cami pencerelerinde vitray gibi yoğun olarak kullanılan sanatlardan bir diğeri de revzendir. Revzen vitraya çok benzemekle birlikte doğrudan cam malzeme ile değil alçı vasıtasıyla oluşturulan bir sanattır.

Vitray Pencere Nasıl Yapılır?

Vitray Pencere Nasıl Yapılır? Çeşitli vitray örnekleri üzerinden seçim yapılarak vitray pencereler oluşturulmaktadır. Bunun yanı sıra ustalara sipariş yoluyla da özel tasarımlar meydana getirilmektedir. Vitrayın en sık kullanıldığı alanların başında gelen pencereler;  hem ışığın içeri sızmasını sağlayan alanlar olduğu için hem de bu alanlarda vitray kendisini çok daha iyi bir şekilde yansıttığı için tercih edilir.

Vitray pencere nasıl yapılır sorusu alan dahilinde sıklıkla sorulmaktadır. Vitray pencere yapımında ilk olarak pencerenin ölçüleri ve boyutları hakkında bilgi sahibi olunur. Alanında uzman kişiler ve sanatçılar mekan için en uygun vitray modeli üzerinde karar kılarak yapımına başlar.

Vitray yapımı genel olarak farklı şekilde renklendirilmiş parça camların kurşunlanarak ve lehim yoluyla bir araya getirilmesi şeklinde oluşur. Burada kullanılan renk ve tasarım sanatçıya ait olduğu için mekana en uygun içerik oluşturulabilir. Gerek renk ağırlığı gerekse de sadelik ya da süsleme yoğunluğu bakımından bir tercih yapılabilir.

Vitray Cami Pencereleri

Cami pencereleri geçmişten bugüne vitrayın en yoğun şekilde kullanıldığı alanların başında gelir. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemi cami örneklerinde bu tasarıma sıklıkla rastlanır. Vitraydan ya da ona çok yakın bir sanat olarak bilinen ve yine camilerde yoğun olarak kullanılan revzen sanatından çok sayıda örnek görmek mümkündür.

Revzen tıpkı vitray gibi pencere süsleme alanında sık bir şekilde kullanılan sanat dalları arasında yer alır. Ancak vitray ile revzenin temel farkı içeriğinde kullanılan malzemenin ayrı oluşudur. Vitray doğrudan cam malzemeler yoluyla oluştururken revzen alçı ile yapılır.

Vitray cami pencereleri, oldukça geniş mekanlar olarak pencerelerin yoğun olduğu camilerde görülen modellerden birisidir. Hem içeriye ışığın girmesini sağlar hem de estetik bir dekor oluşturur. Aynı zamanda vitray ve revzen gibi sanatlarla uğraşan sanatçıların da devamlılığına katkısı olur.

Camilere oldukça yakışan geleneksel sanatlar arasında yer alan vitray örnekleri; bu mekanlarda kullanılan vitrayların diğer örneklere göre daha sade şekilde oluşturulduğunu göstermektedir. Özellikle cami mekanlarında kullanıldığı için çiçek, bitki ya da geometri desenlerinin ön planda olduğu görülür.

Vitray Pencere Camilerde Kullanılır Mı?

Vitray Pencere Camilerde Kullanılır Mı? Renkli cam işleme sanatına ne denir adı altında sıklıkla sorulan vitray; pek çok mekanda ve yaşam alanında tercih edilen sanatlar arasında yer alır. Özellikle tarihi camilerde yoğun olarak kullanılan vitray tekniği; pencerelerin çok sayıda kullanıldığı camilerde daha fazla kullanılmaktadır.

Dolayısıyla vitray pencere camilerde kullanılır mı sorusuna cevaben; bu sanatın yoğun bir şekilde gözlemlendiği pek çok cami göstermek mümkündür. Camilerde kullanılan pek çok geleneksel sanat olmakla beraber vitray ve onunla benzerlik gösteren revzen tekniği öne çıkmaktadır.

Revzen tekniği de tıpkı vitray gibi pencerelerde kullanımı tercih edilen sanatlardan birisidir. Bununla birlikte vitray renklendirilmiş camların çeşitli boyutlarda lehimlenerek bir araya getirilmesi ve kurşunlanması yöntemiyle oluşturulurken; revzen tekniğinde farklı olarak hammadde alçı kullanılır.

Camiler büyük yapılar olduğu için gerek dekor açısından gerekse de doğru bir havalandırma ve ışıklandırma yakalayabilmek için; çok sayıda pencere ile yapılırlar. Em mekan içindeki hava sirkülasyonunun doğru sağlanması amaçlanır hem de vitray ve revzen gibi çeşitli tekniklerle süslenen bu özel alanlar ışığın içeriye çok estetik bir şekilde düşmesini sağlar.

Vitray Pencere Ve Camide Kullanımı

Camide vitray pencere kullanımı; caminin iç dekor ve yapısına uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle vitray pencere yapımından sorumluluk üstlenen firmaların ve sanatçıların işin ehli olması önem arz eder.

Vitray pencere hazırlanırken öncelikle cami içi pencere ölçülerinin doğru şekilde belirlenmesi ve buna uygun olarak bir tasarım geliştirilmesi gerekir. Ardından iç dekor ile uyumlu olacak şekilde bir tasarım ve bütünlüklü bir model seçilerek sanatçı tarafından üretilir. Istenilen ebatlarda ve modelde vitray üretiminin gerçekleştirilmesinin ardından; cami yapımına dahil edilir.

Vitray kullanımı; camilerde daha çok sade tasarımlar olarak öne çıkar. Farklı alanlarda kullanılan vitray tasarımlarına oranla sade içerikli olmasının yanı sıra; bazı modellerde özellikle bezeli ve süsleme işinin yoğun olduğu eserler olur. Cami dahilinde kullanılan vitraylar da genel olarak geometrik desenler ya da çiçek desenleri hakim olur.

Vitray Pencere Modelleri

Vitray Pencere Modelleri Vitray cam kapı ve diğer pek çok yaşam alanında kullanımının yanı sıra camilerde de sıklıkla tercih edilen sanat dallarından birisidir. Oldukça geniş ve büyük mekanlar olan camilerin doğru havalandırma sisteminin kurulabilmesi ve yeterli ışığı alması amacıyla çok sayıda pencere ile tamamlanır. Cami pencereleri mekan içerisinde yer alan diğer tüm ayrıntılar gibi özenle oluşturulur ve bu alanlarda süsleme ile bezeme başta olmak üzere çok sayıda farklı sanat uygulanır.

cami pencere nakış

Bu sanatlardan birisi olan vitray; geçmişten bugüne yaşayan geleneksel sanatlar arasında yer almaktadır. Vitray temel olarak farklı renklerle renklendirilmiş camların kurşunlanarak ve lehim yardımıyla bir araya getirilmesi aracılığı ile oluşturulur. İslam sanatında ve camilerde kullanılan bu sanat; genelde diğer kültürlerdekine oranla daha sade şekilde oluşturulur ve üzerinde figürasyon desenlerden ziyade; çiçek ile geometri gibi ders desenler yer alır.

Vitray pencere modelleri denildiğinde ilk akla gelen yapılar şüphesiz camiler olmaktadır. Bu sanatın en güzel örneklerinin verildiği çok sayıda tarihi yapı mevcuttur. Hem camilerin yeterli ışığı alması ve havalandırılması amacıyla hem de görsel estetik oluşturulması için renkli camlar yoluyla oluşturulan vitray bu alanlarda sıklıkla kullanılır.

Vitray Cami Penceresi

Özellikle cami penceresi  alanında vitray ile birlikte yoğun olarak kullanılan sanat dallarından bir diğeri de revzen olmaktadır. Revzen görüntü itibariyle vitray ile çok benzerlik göstermekle birlikte; kullanılan ana malzeme olarak vitraydan ayrılır. Vitray doğrudan cam ürünler ile uygulanırken revzen alçı yoluyla yapılır.

Vitray cami penceresi yapılırken birden fazla nokta göz önünde bulundurulur.  Bunların başında doğru ebat ve ölçülerin oluşturulması gelir. Camiler genelde kubbe biçiminde özel yapılar olduğu için; bu mekanlar için hazırlanan vitrayların da doğru ölçülerde oluşturulması gerekir. Ölçü alınmasının ardından cami içi tasarımına uygun şekilde vitray sanatı ürünleri ortaya konulur.

Vitray pencere geçmişten bugüne yoğun şekilde kullanma sanatsal dekor ürünlerinden birisidir. İnsanlar tarafından çok sık tercih edilmesinin nedenlerinin başında görselliği ve estetiği gelir. Bununla birlikte dayanıklı ve kullanışlıdır. Vitray ile oldukça benzerlik gösteren revzen de cami dekorunda sıklıkla kullanılan sanatlar arasında yer alır.

Vitray Pencere Nedir Modelleri Ve Fiyatları

Vitray pencere; pek çok farklı modelden sunulan ve günümüzde yaşam alanlarından yoğun olarak tercih edilen ürünlerden birisidir. Vitray sanatının özellikle pencere ve kapı gibi alanlarda kullanıldığı bilinmektedir. Bunun sebebi cam üzerine uygulanan bir sanat olması ve ışığı içeriye oldukça net bir biçimde yansıtmasıdır.

Vitray pencere modelleri kullanım alanına bağlı olarak farklılık göstermektedir.  Günümüzde ev ve işyeri başta olmak üzere pek çok yaşam alanında tercih konusu olan vitray kullanımı; aslında geçmişten bugüne pek çok tarihi yapıda göze çarpmaktadır. Bu tarihi yapılardan birisi olan ve Selçuklu ile Osmanlı mimarisinde sıklıkla rastlanan tarihi camiler; vitray kullanımı konusunda oldukça gelişmiştir.

Cami vitray penceresi modelleri; kullanıldığı mekanın tasarımına uygun olarak düzenlenmekte ve farklı modellerde oluşturulabilmektedir. Vitray kullanımı pek çok kültürde mevcut olmaktadır. Camilerde kullanılan vitray çeşitleri farklı kullanımlara nazaran daha sade ve mütevazi tasarımlardan oluşur. Cami iç tasarımına ve dokusuna en uygun vitray tasarımının seçilmesi önemlidir.

Vitray Pencere Fiyatları

Vitray pencere fiyatları konu dahilinde merak edilen içerikler arasında yer almaktadır. Öncelikle vitrayın kullanıldığı alan ve boyutlara göre değişiklik gösterdiğini söylemek mümkündür. Örneğin camiler çok sayıda tencere kullanımı ve özel tasarım olması nedeniyle daha fazla vitray kullanımına imkan tanır.

Bu nedenle kubbe biçiminde olmasının da etkisiyle özel boyut ve tasarımlar devreye girdiği için; pencere fiyatları ona göre belirlenmektedir. Camiler dışındaki yaşam alanlarında da sıklıkla vitray kullanımı mevcut olmaktadır. Örneğin evlerde ya da iş yerlerinde vitray kullanımında da aynı mantık yürütülmektedir. Öncelikle kullanacak alanın ölçüleri belirlenir ve ardından mekanın tasarımına en uygun vitray modeli tercih edilir.

Geleneksel süslemeler arasında yer alan vitray pencere modelleri ile birlikte özellikle camilerde sıklıkla tercih edilen bir diğer sanat da revzen olmaktadır. Revzen sanatı görünüm ve yapı itibariyle vitray ile benzerlik gösterse de ana maddesi diğerinde olduğu gibi cam yerine alçıdır. Vitray ve revzen arasındaki temel fark kullanılan içerik olmaktadır. Genel olarak pencere ve kapı gibi belirli alanlarda yapılan süslemeleri içeren sanatlardır.

Türkiye’deki En İyi Mimarili Camiler ve Cami İşleri

Türkiye’deki En İyi Mimarili Camiler ve Cami İşleri Ülkemizde bulunan cami mimarileri yüzyıllardan beri varlığını devam ettirmekte ve her gün bir yenisi eklenmektedir. Cami mimarilerine bakıldığı zaman geçmişten geçen pek çok cami mimarisi bulunmaktadır. Özellikle Türkiye’deki önemli camiler konusunda pek çok turistin uğrak mekanları olmuş ve dünya çapında tanınmıştır. Özellikle Osmanlı döneminden kalan camiler oldukça fazla beğenilmekte ve kullanılmaktadır. Ülkemizde bulunan bazı camiler şu şekilde özetlenebilir,

 • Ayasofya cami
 • Süleymaniye cami
 • Fatih cami
 • Ortaköy cami
 • Sultan Ahmet Cami
 • Selimiye Cami
 • Hacı Bayram Cami
 • Ahi Elvan Cami
 • Kurşunlu Cami

Gibi daha yüzlerce cami mimarisi geçmişten günümüze kadar gelmiştir. Türkiye’deki camiler özellikle Türk halkının Türkiye’deki En İyi Mimarili Camiler ve Cami İşleri camilere göstermiş oldukları saygı sayesinde gittikçe güzelleşmekte ve artmaktadır. Bu yüzden tüm dünya tarafından kabul gören Türkiye’deki önemli camiler ülkenin birçok köşesinde bulunmaktadır.

Geçmişten Günümüze Cami Mimarisi

Geçmişten günümüze cami mimarisi oldukça gelişerek daha kaliteli hale getirilmiştir. Bunun yanında hiçbir zaman yapıtını bozmayan ve yıllarca sağlam kalan camilerde mevcuttur. Özellikle en popüler olan İstanbul’daki camiler birçok turistin akınına uğrayarak en güzel cami işçilikleri olarak kabul edilmektedir. Herkes tarafından bilinen ve göz kamaştıran camilerden olan İstanbul Sultan Ahmet camisi 1609 yıllarından günümüze kadar gelmektedir. İstanbul’un ana camisi olarak kabul edilen bu camide her gün binlerce kişi ibadetini yerine getirmektedir.

Tarihi camiler ve özellikleri açısından eski mimarlardan olan Mimar Sinan bu konuda oldukça zeki davranarak cami mimarisinin gelişmesinde büyük rol oynamıştır. İstanbul’da bulunan en güzel camileri Mimar Sinan yapmıştır ve bu yapıtlar bozulmayarak günümüze kadar gelmişlerdir. Türkiye’deki camiler zamanında Mimar Sinan’ın yüzünden gelişme göstermiştir. Bu teknikler hala günümüzde sıkça cami mimarisinde kullanılmaktadır.

Türkiye’deki En İyi Mimarili Camiler ve Cami İşleri Cami mimarisi hakkında bilgi almak için ve aynı teknikler ile bir cami inşa etmek isterseniz mutlaka cami çizimi konusunda usta birini seçmelisiniz. Cami çizimi konusunda teknisyenler bu konuda ilerleme yaşayarak cami konusunda kendilerini oldukça geliştirerek cami sanatı ile beraber manevi değeri olan camiler daha da özelleştirilmiş ve üstüne bir yenileri eklenmiştir.

Cami Penceresi Modelleri ve Fiyatlar

Cami Penceresi Modelleri ve Fiyatlar Cami penceresi, cami yapısında önemli bir yer taşımaktadır. Camiler kapalı ve oldukça geniş alanlardır. Yüksek mimariler içerisindedir, caminin içerisini aydınlık tutmak ve aynı zamanda hava dolaşımının rahatlıkla sağlanabilmesi açısından cami pencere seçimi oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Pencereler iç mekân ve dış mekânı ayıran amacı içeriye ışık ve hava girmesini sağlayan kırılgan camlardır. Cami pencereleri ve kullanılan camları dayanıklı hale getirerek dışarı etkenlere karşı koruma sağlayabilmektedir. 

Cami pencereleri modelleri arasında tüm bu etkilerin yanında pencerelerde geleneksel süsleme teknikleri kullanabilmektedirler. Kullanılan bu yöntemler ile beraber ibadet için gelen insanlar mükemmel manzaralar ve özel yapılar ile karşılaşabilmektedirler.  Tabi geleneksel süslemelerin işçiliği daha fazla olduğu için cami penceresi fiyatları konusunda uygun bir maliyet sağlanmamaktadır. Cami pencereleri, geleneksel süslemeler ile beraber pencerelere işlenen desenler, motifler ve güzel taşlar ile özelleştirilebilmektedir.

Cami Pencere Modelleri nelerdir?

Cami pencere modelleri yüzyıllar boyunca değişiklik sergileyerek farklı türden materyaller denenmiştir. Camilere uygulanmakta olan pencere çeşitleri yüzyıllık bir deneyim ile gelişmiştir. Aynı zamanda camilerini özelleştirmek isteyen kişiler cami penceresi fiyatları konusunda belirsizlik yaşarlar. Bunun sebebi cami pencere modellerinin çok fazla olması ve doğru pencere materyalini çekmekte sorun yaşamalarıdır. Cami penceresi ve cami süslemelerinde kullanılan bazı pencere çeşitleri şu şekilde özetlenebilir,

 • Elvan pencere modelleri
 • Vitray pencere modelleri
 • Beton pencere modelleri
 • Alçı pencere modelleri
 • Müzeyyen pencere modelleri

Cami Penceresi Modelleri ve Fiyatlar Gibi daha birçok pencere modelleri tüm müşterilere sunulmaktadır. Osmanlı döneminde kullanılan cam modellerine bakıldığı zaman genellikle renkli camlar kullanılmıştır. Aynı zamanda kullanılan pencereler alçılar ile desteklenerek sağlamlaştırılmıştır. Kullanılan pencereler ‘’nakışlı pencere’’ veya ‘’Alçı pencere’’ olarak tarihte geçmektedir. Osmanlı dönemi camileri gibi bir dizayn isteyen müşteriler bu olanaklardan yararlanabilirler.

Cami Penceresi Modelleri ve Fiyatlar Özel cami çizimi konusunda uzman olan kişiler ile beraber mükemmel bir cam tasarımına sahip olabilirsiniz. Cam pencere modelleri konusunda uygun fiyatlar ile kaliteli işçilikten yararlanabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için site üzerinden iletişime geçebilir pencere camı fiyatları ve istediğiniz pencere hakkında bilgi alabilirsiniz.

Cami Penceresi Nasıl Yaptırılır?

Cami penceresi yaptırılırken cami içerisindeki havanın sirkülasyonunun doğru yapılması önemlidir. Aynı zamanda cami pencerelerine yapılan ısı yalıtımları aynı zamanda enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bu konu hakkında ve cami içi süslemesi hakkında cami yaptırmak isteyenler bu enerji tasarrufu konusunda oldukça dikkatlidirler. Pencerelerde ısı yalıtımının önemi şu şekilde özetlenebilir,

 • Cami penceresi yapılırken mutlaka ısı kontrol sağlayan camları seçmek önemlidir. İnsanlar cami içerisinde ibadetlerini rahatlıkla yerine getirmeliler.
 • Cami içerisinde yaz kış rahat bir ibadet deneyimi için kış aylarında olabildiğince soğuk havayı içeri almaması önemlidir.
 • Ses yalıtımının yüksek olması aynı zamanda cami pencere seçimlerinde önemlidir bu yüzden buna göre bir materyal seçilmelidir.
 • Yaz aylarında ise içeriyi olabildiğince ferah tutmanın yanı sıra cami içerisinde sıcak havayı minimum derecede almalıdır.
 • Cami penceresi ve cami süslemeleri ile beraber kullanılacak malzemeler seçilmelidir.
 • Yapılacak olan cami pencerenin boyutu ilk planda önemli olmaktadır. Cam ölçüsü belirlendikten sonra cam ünitesi tipleri konusunda karar vermeniz gerekmektedir. Bu durumda cami penceresi fiyatları artabilmektedir. Bunun için tüm bu olasılıkları bir usta ile planlamalısınız.

Cami pencereleri konusunda atılacak olan adımlar titizlikle belirlenmelidir. Aynı zamanda cami pencerelerinde geleneksel süsleme gibi özel teknikler kullanılacaksa bunlarda göz ardı edilmeden cam motifleri yapılmalıdır.

Cami Penceresi Yaptırılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Cami yapımı sırasında bu anlattıklarımız üzerinden bir fiyat planlaması yapılabilmektedir. Bunun yanın da cami süsleme sanatları ve camlarda kullanılan lamine kaplamalar özellikle cami gibi büyük yapıtların camlarının kırılmasını önleyerek, daha dayanıklı hale getirilmektedir. Cami işleri sırasında yapılması gereken bu uygulama UV ışınları, güneş ışınları gibi ışınları cami içerisine sokmaz. Cami pencere konusunda dikkat ettiğiniz takdirde cami içerisi karanlık olmaz fakat çok aydınlıkta olmaz.

cami pencere nakış

Kullanılan lamine kaplamalı camlar kullanılacak cami camlarının kalınlığa göre değişiklik gösterebilir. Cam fiyatları konusunda kesinlikle malzemeden kaçınılmaması gereklidir ve en kaliteli malzemeler ile manevi değerini yükseltecek, göz doldurarak malzemeden üretilmelidir. Böylece Türkiye mimarisinde inşa edilen tüm camiler geleneği bozmamalı ve bu ibadet alanları her zaman insanların gözünü almalıdır.

Cami Pencere Fiyatları

Cami Pencere Fiyatları Cami pencereleri insanların ibadet ortamlarına hayat veren ve kullanılan vitray teknikleri ile beraber cami camlarına işlenen desenler, özel renk geçişleri ile cami yapıtları daha da görkemli hale gelinmektedir. Cami camlarındaki motifler, çiçek motifleri, renkli boncuklar gibi pek çok materyal kullanılmaktadır. Yapım aşamasında cami cam modelleri büyük bir emek getirmektedir. Sonucunda muazzam güzellikteki eserler oluşmakta ve bu eserlerde insanlar ibadetlerini yapabilmektedirler.

Cami pencere fiyatları bu noktada fiyatları oldukça yüksek olabilmektedir. Çünkü yapılan motifler ve kullanılan malzemelerin kaliteli olması gerekmektedir. Kaliteli camlar sadece cami camlarında değil cam takılan tüm alanlarda olması gerekmektedir.

cami pencere nakış

Cami Pencere Fiyatlarını Belirleyen Etmenler Nelerdir?

Cami işleri konusunda bu konuda profesyonel olan ve Cami penceresi alanında tecrübeli olan firmalar kampanyalar ile beraber en uygun fiyatlar ile sizlere daha detaylı bilgi verebilirler. Cami camı konusunda fiyat belirleyen etmenler şu şekilde özetlenebilir,

 • Cami camı büyüklüğü
 • Cami camında kullanılan malzemeler
 • Yapılacak motifler
 • Cami camının kalınlığı

Gibi daha birçok sebep pencere fiyatları konusunda değişiklik göstermektedir. Caminin içerisindeki havanın iyi korunması, kış aylarında caminin içerisinde bulunan ısının korunması, yaz aylarında ise bunaltan sıcaklardan koruması önemlidir. Aynı zamanda ibadet alanlarına giren zararlı güneş ışınlarından korunması önemlidir.

Cami pencere modellerine bakıldığı zaman hazır cam motiflerinden yararlanabilir veya özel olmasını istiyorsanız baştan bir motif tasarlayabilirsiniz. Cami pencereleri seçilirken cam kalınlığı da bu noktada önemlidir. Çift cam fiyatları bakıldığı zaman normal camlardan daha maliyetli fakat daha kullanışlı camlardır. Cami inşaatları özellikle ülkemizde önemli bir yere sahip olmaktadır.

Pencere fiyatları seçilirken maliyetten kaçınılmamalıdır çünkü camiye hayat veren cami camı modelleri Osmanlı döneminden günümüze kadar gelmiş ve eşsiz görüntüsü ile beraber birçok insanı kendine hayran bırakmıştır. Osmanlı döneminde inşa edilen pencere modelleri, ‘’alçı pencere’’ veya ‘’nakışlı pencere denişmiş ve renkli camlar kullanılmıştır. Sadece camilerde değil türbe, saray gibi daha birçok yapılarda kullanılmıştır.  En az bu kadar görkemli bir yapı elde etmek istiyorsanız maliyet konusunda en kaliteli malzemeleri kullanmalısınız.

Cami Pencere Camı Nasıl Sökülür

Cami Pencere Camı Nasıl Sökülür, Cami pencere camı sökmek istediğinizde özellikle bu büyük yapıların camları oldukça dikkatli bir şekilde sökülmelidir. Cami pencere camı sökülmesi konusunda cami yapısında bulunan, doğal afetlerde, yağmurlarda, soğuk eve sıcak havalarda, sızıntılar, çizikleri kırıklar veya böceklerin cami içerisine sızması gibi birçok sebep eski cami camlarından olabilmektedir, bu yüzden cami camları sökülmesi gerekir. Ya da tamamen caminin camını motiflerini değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunun sonucunda caminizin camlarını değiştirmek konusunda daha maliyetli ve kaliteli bir hizmet almak Cami pencereleri değişimi zorluğu boyutuna göre değişiklik göstermektedir.

Cami işleri, büyük yapılar olduğu için pencere değişimleri bu noktada önemli olmaktadır. Fakat yeni pencereler daha iyi bir yalıtım ile beraber cami dekorunda ve mimarisinde tamamen yenilenme sağlamaktadır. Çünkü cami camları, caminin dekorunda önemli bir yere sahip olmaktadır.

Cami penceresi değiştirilmek istendiğinde mevcut pencerelerin çıkarılması ve camın değiştirilmesi açısından kaliteli işçilik almanız gerekmektedir. Eğer camın etrafında macun oyunları bulunuyorsa bunların yapıya zarar verilmeden sökülmesi gerekmektedir. Yeni camların montajında pencerelerin çıtasında zarar verilmeden çıkartma işlemi yapılmalıdır. Camın çıkartılması sırasında camın kırılma ihtimali göz önüne alınarak önlem alınmalıdır.

Cami Penceresi Fiyatları

Cami penceresi fiyatları ve cami penceresi camı sökülme maliyeti, camın boyutuna göre belirlenmektedir. Cami pencere konusunda genelde düşük bir maliyet değildir. Fakat pencere yenilenmesi daha kaliteli ve dayanıklı bir yapı açısından önemli olmaktadır. Pencereler özellikle motifli ise bu maliyet daha artmaktadır. Çünkü cami camı motifleri her ne kadar görkemli olursa o kadar çok fiyatı artmaktadır. Cami motifleri ve camı camının daha kaliteli hale getirilmesi kesinlikle ucuz işçilik ile yapılmamalıdır.

Eski pencere nasıl sökülür konusunda bu işin uzmanlarından fikir alabilir ve bu işin uzmanları ile beraber cami yapılarında bulunan devasa camları çıkartabilirsiniz. Aynı zamanda cami yapılarında uzman kişiler geleneksel süsleme avantajları ile beraber cam motiflerinizi daha görkemli hale getirebilirsiniz. Cam sökülmesi ve cam değişimi fiyatları konusunda firmadan firmaya değişiklik gösterebilmektedir. Bunun için firmalar ile görüşerek fiyat hakkında bilgi alışverişi yapabilirsiniz.

Yukarı kaydır