HEMEN ARA: +90 545 504 06 66

Blog

Vitray Pencere Vitray Kapı Cami Fiyatları

Vitray Pencere Vitray Vitray cam nasıl yapılır gibi sorularla sıklıkla karşımıza çıkan vitray; özellikle camilerde kapı ya da pencerelerde sıklıkla kullanılan sanat ürünleri arasında yer alır. Camilerin dışında ev ve işyeri gibi diğer yaşam alanlarında da yoğun bir şekilde uygulanmaya başlanan vitrayın  şüphesiz en güzel örnekleri; tarihi camiler olmaktadır.

Selçuklu ve Osmanlı’dan bugüne gelen pek çok mimari yapıda karşılaşılan vitray örnekleri; bu alanda oldukça başarılı işler ortaya konulduğunu göstermektedir. Camiler genelde geniş mekanlar olduğu için; hem havalandırılmasının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla hem de doğru şekilde ışığın içeri girmesini sağlamak için çok sayıda pencere ile tasarlanır.

Bu alanlar camilerin belki de süsleme ve bezeme açısından en dikkat çeken bölümleridir. Özellikle vitray ve revzen gibi geleneksel sanatların cami pencereleri ve kapıları için sıklıkla uygulandığı bilinmektedir. Vitray hem ışığın dışarıdan içeriye oldukça renkli ve estetik bir şekilde yansımasını sağlar hem de caminin iç dekorunu katkı sağlar.

Bu nedenle camiler başta olmak üzere pek çok yaşam alanından özellikle kapı ve pencere gibi bölümlerde sıklıkla vitray yapımına rastlanır. Vitrayın yanı sıra geleneksel sanatlar arasında yer alan ve yoğun olarak tercih edilen içeriklerden bir diğeri de revzen olmaktadır. Revzen yapı ve görünüşü itibariyle vitray ile benzerlik göstermektedir. Ancak revzen kullanılan hammadde olarak alçı tercih edildiği için vitraydan ayrılır.

Cami İçi Vitray Dekoru

Vitray cam fiyatları günümüzde bu alanda sıklıkla sorulmaktadır. Özellikle camiler söz konusu olduğunda yapıların kubbeli oluşu ve ebatlarının farklı olması nedeniyle özel tasarım vitraylar oluşturulması önemlidir.

Bunun yanı sıra; diğer yaşam alanlarında da vitray kullanımı artış göstermektedir. Yine gerekli ölçü alınarak renkli camların bir araya getirme yoluyla oluşturulduğu vitray sanatını yaşam alanlarında uygulamak mümkündür.

Cami vitray dekoru pek çok açıdan diğer mimari tasarımları bütünleyici bir özelliğe sahiptir. Dolayısıyla cami içerisinde kullanılan vitrayların da; yapının genel tasarımına uyumlu olacak şekilde oluşturulması gerekir. Hem revzen hem de vitray cami pencerelerinde sıklıkla tercih edilen sanat ürünleri arasında yer alır.

Vitray Pencere Yapan Firmalar

Vitray yapan firmalar; bu alanda tasarım kullanmak isteyen pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Özellikle pencere ve kapılarda kullanımı tercih edilen vitray sanatı;  farklı teknikler aracılığıyla renklendirilmiş ve istenilen boyuttaki cam parçalarının lehimleme ve kurşunlama yoluyla bir araya getirilerek oluşturulan bir sanattır.

Vitray pencere özellikle cami gibi yapılarda sıklıkla tercih edilen sanat dalları arasında yer almaktadır. camiler genelde büyük ve geniş mekanlar olması nedeniyle; doğru ışıklandırma ve yeterli havalandırma sağlaması açısından çok sayıda pencere ile inşa edilir. Bu olanlar camilerin süsleme ve bezeme alanları olarak da düşünülebilir.

Hem havalandırma ve ışıklandırma açısından fayda sağlaması hem de camiinin atmosferine uygun bir dekor oluşturması sebebiyle pencere bölümlerinde vitray özellikle tercih edilen geleneksel sanatlardan biridir.

Vitray Yapan Firmalar

Vitray pencere yapan firmalar olarak da sıklıkla aratılan konu dahilinde pek çok çeşit bulmak mümkündür. Ancak özellikle cami yapımı gibi tasarım ürünlerin kullanılmasını gerekli kılan mekanlarda vitrayların işin ehli sanatkarlar tarafından yapılması önem arz etmektedir. Bu nedenle camiler başta olmak üzere pek çok yaşam alanında kullanımı tercih edilen vitrayların; başarılı ve alanında tecrübeli firmalarca gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Renklendirilmiş ve özel tekniklerle bir araya getirilmiş camlardan oluşan çok özel bir sanat dalı olan vitrayın kullanıldığı alanlar; gerek ortam ferahlığı sağlaması açısından gerek dekor bakımından gerekse de renklendirme işlemi nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir. Cami pencere modelleri arasında en çok tercih edilen türler arasında yer alan vitray uygulaması; bu sanatın devamlılığı açısından da önemlidir.

Vitray cam malzemesinin ağırlıkta olduğu ve özel tasarımların uygulanabildiği bir alandır. Camilerde vitray tercihlerinin daha sade ve mütevazi çizgiler taşıdığını görmek mümkündür. Yine farklı yapıların içeriğine ve dekora uygun olarak çeşitli vitray türleri uygulanabilir.

Camilerin iç tasarımına en uygun şekilde vitray türünün tercih edilmesi; mekanlar açısından önemlidir. Özellikle cami pencere tasarımında vitrayın yanı sıra; revzen gibi geleneksel teknikler de sıklıkla uygulanmaktadır. Her iki teknik de yoğun olarak pencere bölümlerinde tercih edilmektedir.

Vitray Pencere Nerelerde Kullanılır?

Vitray Pencere Nerelerde Kullanılır? Vitray pencere kullanım alanları;  bu sanata ilgi duyan ve yaşam alanlarında değerlendirmek isteyen kişiler tarafından merak edilmektedir. Vitray pencereler önceleri cami gibi ibadethaneler başta olmak üzere özel mekanlarda tasarım halde sunulan ürünler şeklinde gelişmiştir. Ardından günümüzde oldukça sevilen ve yaşamaya devam eden bir sanat dalı olarak diğer yaşam alanlarına da uygulanmaya başlanmıştır.

Adından da anlaşılacağı gibi öncelikle pencerelerde tercih edilen vitray sanatı;  yine mekanların dışarı açılan alanları olan kapılarda da sıklıkla görülmektedir. Vitray pencere nerelerde kullanılır tarzında soruları cevabı olarak öncelikle pencere ve kapılarda tercih edildiği söylenebilir.

Vitray farklı şekillerde renklendirilmiş parça camların lehimleme yöntemiyle ve kurşunlanarak bir araya getirilmesi yoluyla oluşturulan bir sanat dalıdır. Bu nedenle hammaddesi doğrudan cam olduğu için; daha doğrusu camın farklı bir sanata dönüştürülmüş hali olduğu için; cam malzemesinin kullanılabileceği alanlarda yoğun olarak tercih edilir.

Camide Vitray Pencere Kullanımı

Cami vitray pencere kullanımı oldukça yaygındır. Özellikle insanların manevi duygularının somutlaştırılmış ve mimariye yansımış şekli olan ibadethaneler; tüm ayrıntılarına özen gösterilen mekanlardır. Genelde büyük ve geniş alanlar olması nedeniyle hem havalandırılması hem de doğru şekilde ışıklandırılması açısından camilerde çok sayıda pencere yer alır. Bu pencereler camilerin atmosferine ve iç dekoruna en uygun olacak biçimde çeşitli sanatlarla zenginleştirilir.

Bu sanatlardan birisi olan vitray;  geçmişten bugüne camilerde sık sık kullanılan sanat ürünleri arasında yer alır. Vitraya benzerlik gösteren ve yine eskilerden bu yana yoğun olarak tercih edilen sanatlardan birisi de revzen olmaktadır. Revzen sanatı görüntü itibariyle ve kullanım alanları açısından vitray ile benzerlik gösterir. Ancak vitray doğrudan cam parçalar yoluyla hazırlanırken revzende alçı kullanılır. Revzen vitray farkı temel olarak bu şekilde ifade edilebilir.

 Camilerde kullanılan vitray pencere modellerinden en çok göze çarpan özelliklerden bir diğeri de sade ve özel tasarımlar oluşudur. Pek çok kültürde vitray sanatı mevcut olmakla birlikte camilerde kullanılan bu sanatın daha mütevazi ve sade bir şekilde oluşturulduğu ifade edilebilir. Vitray pencere modelleri arasından mekana en uygun çeşit tercih edilebilir.

Vitray Pencerenin Farkı Nedir?

Vitray pencerenin farkı Vitray pencere; pek çok alanda kullanılan dekor ve tasarım ürünlerinin başında gelmektedir. Adından da anlaşılacağı gibi daha çok pencere ve kapı gibi bölümlerde tercih edilen bir sanat dalı olan vitray;  temel olarak küçük parçalar halinde ve belli bir şekil verilmiş aynı zamanda renklendirilmiş camların lehimleme ve kurşunlama yoluyla bir araya getirilmesi tekniğini içerir.

 Vitray pencerenin farkı nedir sorusuna cevaben düz cam ile vitray sanatının uygulandığı cam farkı gösterilebilir. Vitray ile hem pencerelerdeki ışığın içeri girmesi engellenmemiş olur hem de ışık farklı renkler halinde süzülerek mekana dolacağı için ayrı bir hava katar.

cami pencere nakış

Camide Vitray Pencere Kullanımı

Özellikle bu estetik ve tasarım yönü dolayısıyla vitray uzun yıllar pek çok mekanda tercih edilen bir sanat dalı olmuştur. Bunun en belirgin örnekleri arasında camide vitray kullanımı gösterilebilir. Çünkü camilerde geçmişten bugüne yoğunluklu olarak tercih edildiği gözlemlenmektedir.

 Hem caminin geniş ve ferah havasına katkı sunması sebebiyle hem de pencere yoğunluğu fazla olan camilerin iç tasarımını tamamlaması nedeniyle vitray; bu mekanlarda sıklıkla kullanılan geleneksel sanatlar arasında yer almaktadır. Bu mekanlarda yer alan özellikle Selçuklu ve Osmanlı gibi eski dönemlerden bugüne gelmiş Vitray örnekleri ve çeşitlerine bakıldığında cami gibi mekanların atmosferine oldukça uygun olması nedeniyle çok fazla kullanıldığı görülebilir.

Cami gibi özenle oluşturulan mimari yapılarda ve geçmişten bugüne taşınması amaçlanan mekanlarda pek çok geleneksel sanatın yaşatıldığı bilinmektedir. Bunların başında gelen vitrayın yanı sıra özellikle pencere ve kapı alanlarından tercih edilen bir başka sanat dalı da revzen olmaktadır.

Bu alanda revzen pencere nedir gibi sorular da sık sık sorulmaktadır. Yapı itibariyle ve görünüşü dolayısıyla vitray ile benzerlik gösteren; aynı zamanda yakın alanlarda kullanımı tercih edilen sanat dallarından birisi olan revzen; vitraydan farklı olarak alçı malzemenin de dahil edildiği bir yapı biçimidir.

Bazı cami dekorlarında revzenin daha yoğunluklu olarak kullanıldığı ve bezeli şekilde tercih edildiği görülmektedir. Buna eski tabirle revzen-i menkuş denmektedir. Vitray pencerenin temel farkı ise doğrudan cam malzeme yoluyla oluşturulmasıdır.

Vitray Pencere Nedir?

Vitray pencere; yapımında vitray adı verilen ve temel olarak renklendirilmiş camların bir araya getirilmesi yolu ile oluşturulmuş sanatın kullanıldığı pencere modelidir. Vitray pencere yapımında önemli bazı noktalar mevcuttur.

Bunların başında pencere yapılacak bölümüne çerçevenin ölçüsüne göre vitray oluşturmak gelir. Vitray denilen ve farklı tekniklerle renklendirilmiş camların küçük parçalar halinde kurşunlanarak ve lehim yoluyla bir araya getirilmesi yöntemi doğrudan cam bölümüne uygulanır.

Cami vitray pencere içerikleri de bu sanatın yoğun olarak kullanıldığı alanlardan birisidir. Camiler oldukça büyük mekanlar olduğu için; doğru şekilde havalandırma sisteminin oluşturulması ve aydınlatılmasının yeterli oluşu önemlidir.

Her iki noktayı da pencereler vasıtasıyla değerlendirmek mümkündür. Cami pencereleri genel olarak vitray ya da revzen adı verilen geleneksel sanatların yoğunluklu olarak kullanıldığı alanlardır. Camiler ibadethaneler olarak insanların manevi değerlerinin mimari ve sanata aktarılmış biçimi olduğu için yapımında tüm ayrıntılara özen gösterilir.

Vitray Pencere Çeşitleri

Bu özenin yine yoğun şekilde görüldüğü alanlardan biri ve mekanlarda bezeme ile süslemenin daha fazla kullanıldığı alanlar; camilerin dışarı açılan pencereleridir. Bu alanlarda vitrayın ve ona çok benzeyen bir sanat olan revzenin kullanımı oldukça eskidir. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden günümüze gelen örneklerde buna sıklıkla rastlanılır.

Cami penceresi vitray olarak tercih edildiğinde genelde sade bir sanat ürünü ortaya konulur. Yoğun şekilde bezeli olsa da sadeliğin ve tevazunun korunduğu tasarımlar olarak ön plana çıkar. Bunun yanı sıra görsel olarak vitraya çok benzeyen ancak kullanılan içerik olarak farklılık arz eden revzen sanatı da benzer bir amaca hizmet etmektedir. Yalnızca vitrayda doğrudan cam üzerine uygulanan sanat revzende alçı üzerine uygulanır.

Vitray çeşitleri yapılan caminin tasarımına ve mimarisine en uygun şekilde seçilmelidir. Mekanın iç dekoruna uyumlu olacak ve bütünlüğünü sağlayacak tasarımların yer alması önemlidir. Bunu eski yapılarda sıklıkla karşımıza çıkan ve tarihi camilerde görmekteyiz.

Vitray örnekleri incelemek ve mekanla bütünlüğünü görmek açısından tarihi mekanları gezmek fikir verecektir. Çok sayıda çeşit arasından caminin dekoruna en uygun olan vitray seçilebilir.

Vitray Pencere Fiyatları

Vitray Pencere Fiyatları Cami pencereleri ve modellerinde sıklıkla gördüğümüz pencere süsleme sanatlarından birisi olan vitray; revzen ile birlikte bu özel yapılarda en sık kullanılan sanatlar arasında yer almaktadır.

Camilerde bulunan pencereler hem havalandırma işlevi için hem de aydınlatmayı sağlaması için yoğun olarak kullanılır. Pencere modelleri genelde oval yapıya sahiptir ve pencerelerin cam bölümünde genel olarak vitray ya da revzen gibi geleneksel sanatlar ile oluşturulmuş unsurlar bulunur.

Cami işleri ve mimarisinde en çok kullanılan sanat ürünlerinden birisi olan revzen ya da bilinen diğer ismi ile elvan pencere;  vitray ile oldukça benzerlik gösterse de bazı noktalarda ayrılır. Özellikle kullanılan malzeme itibariyle revzen alçı vasıtasıyla yapılır. Vitray ise doğrudan renklendirilmiş cam parçalarının kurşun dolgu ile birleştirilmesi ve lehimlenerek bir araya getirmesi yoluyla yapılır. Yine vitray yapımında pirinç renkli birleştirme malzemeleri ve farklı renklerdeki boyalar sıklıkla görülür.

Vitray cami penceresi; genelde diğer kültürlerdeki çeşitlerine nazaran daha sade ve bitki, çiçek ya da geometrik desen ağırlıklıdır. Cami yapısında kullanıldığı için figüratif desenler barındırmaz. Cami pencerelerinin mekana özgü tasarımı nedeniyle; burada kullanılan vitrayların da özel ölçülerle oluşturulmuş ve  cami penceresi içine sığacak tasarımlarda hazırlanmış olması gerekir.

 Vitray Cami Penceresi Fiyatları

Cami pencerelerinde sıklıkla kullanılan içeriklerden birisi olan vitray; hem içeriyi renkli bir şekilde aydınlatması hem de görsel açıdan estetik katması sebebiyle tercih edilir. Bu noktada merak edilen içeriklerden birisi de vitray cami penceresi fiyatları olmaktadır.

 Cami mimarisi ve yapımında her türlü ayrıntıya önem verilmesinin yanı sıra, pencere bölümlerinde özellikle bezeme ve süslemeye daha sık rastlanır. Bu durum düz cam ve vitray kullanılan pencereler de fiyat farkına neden olur. Çünkü vitray yapımı oldukça emek isteyen geleneksel bir sanattır. Yine pencerelerin tasarım biçimi ve ölçüsü gibi pek çok etken de; cami penceresi fiyatları değişiminde rol oynar.

Cami pencerelerinde vitray gibi yoğun olarak kullanılan sanatlardan bir diğeri de revzendir. Revzen vitraya çok benzemekle birlikte doğrudan cam malzeme ile değil alçı vasıtasıyla oluşturulan bir sanattır.

Vitray Pencere Nasıl Yapılır?

Vitray Pencere Nasıl Yapılır? Çeşitli vitray örnekleri üzerinden seçim yapılarak vitray pencereler oluşturulmaktadır. Bunun yanı sıra ustalara sipariş yoluyla da özel tasarımlar meydana getirilmektedir. Vitrayın en sık kullanıldığı alanların başında gelen pencereler;  hem ışığın içeri sızmasını sağlayan alanlar olduğu için hem de bu alanlarda vitray kendisini çok daha iyi bir şekilde yansıttığı için tercih edilir.

Vitray pencere nasıl yapılır sorusu alan dahilinde sıklıkla sorulmaktadır. Vitray pencere yapımında ilk olarak pencerenin ölçüleri ve boyutları hakkında bilgi sahibi olunur. Alanında uzman kişiler ve sanatçılar mekan için en uygun vitray modeli üzerinde karar kılarak yapımına başlar.

Vitray yapımı genel olarak farklı şekilde renklendirilmiş parça camların kurşunlanarak ve lehim yoluyla bir araya getirilmesi şeklinde oluşur. Burada kullanılan renk ve tasarım sanatçıya ait olduğu için mekana en uygun içerik oluşturulabilir. Gerek renk ağırlığı gerekse de sadelik ya da süsleme yoğunluğu bakımından bir tercih yapılabilir.

Vitray Cami Pencereleri

Cami pencereleri geçmişten bugüne vitrayın en yoğun şekilde kullanıldığı alanların başında gelir. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemi cami örneklerinde bu tasarıma sıklıkla rastlanır. Vitraydan ya da ona çok yakın bir sanat olarak bilinen ve yine camilerde yoğun olarak kullanılan revzen sanatından çok sayıda örnek görmek mümkündür.

Revzen tıpkı vitray gibi pencere süsleme alanında sık bir şekilde kullanılan sanat dalları arasında yer alır. Ancak vitray ile revzenin temel farkı içeriğinde kullanılan malzemenin ayrı oluşudur. Vitray doğrudan cam malzemeler yoluyla oluştururken revzen alçı ile yapılır.

Vitray cami pencereleri, oldukça geniş mekanlar olarak pencerelerin yoğun olduğu camilerde görülen modellerden birisidir. Hem içeriye ışığın girmesini sağlar hem de estetik bir dekor oluşturur. Aynı zamanda vitray ve revzen gibi sanatlarla uğraşan sanatçıların da devamlılığına katkısı olur.

Camilere oldukça yakışan geleneksel sanatlar arasında yer alan vitray örnekleri; bu mekanlarda kullanılan vitrayların diğer örneklere göre daha sade şekilde oluşturulduğunu göstermektedir. Özellikle cami mekanlarında kullanıldığı için çiçek, bitki ya da geometri desenlerinin ön planda olduğu görülür.

Vitray Pencere Camilerde Kullanılır Mı?

Vitray Pencere Camilerde Kullanılır Mı? Renkli cam işleme sanatına ne denir adı altında sıklıkla sorulan vitray; pek çok mekanda ve yaşam alanında tercih edilen sanatlar arasında yer alır. Özellikle tarihi camilerde yoğun olarak kullanılan vitray tekniği; pencerelerin çok sayıda kullanıldığı camilerde daha fazla kullanılmaktadır.

Dolayısıyla vitray pencere camilerde kullanılır mı sorusuna cevaben; bu sanatın yoğun bir şekilde gözlemlendiği pek çok cami göstermek mümkündür. Camilerde kullanılan pek çok geleneksel sanat olmakla beraber vitray ve onunla benzerlik gösteren revzen tekniği öne çıkmaktadır.

Revzen tekniği de tıpkı vitray gibi pencerelerde kullanımı tercih edilen sanatlardan birisidir. Bununla birlikte vitray renklendirilmiş camların çeşitli boyutlarda lehimlenerek bir araya getirilmesi ve kurşunlanması yöntemiyle oluşturulurken; revzen tekniğinde farklı olarak hammadde alçı kullanılır.

Camiler büyük yapılar olduğu için gerek dekor açısından gerekse de doğru bir havalandırma ve ışıklandırma yakalayabilmek için; çok sayıda pencere ile yapılırlar. Em mekan içindeki hava sirkülasyonunun doğru sağlanması amaçlanır hem de vitray ve revzen gibi çeşitli tekniklerle süslenen bu özel alanlar ışığın içeriye çok estetik bir şekilde düşmesini sağlar.

Vitray Pencere Ve Camide Kullanımı

Camide vitray pencere kullanımı; caminin iç dekor ve yapısına uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle vitray pencere yapımından sorumluluk üstlenen firmaların ve sanatçıların işin ehli olması önem arz eder.

Vitray pencere hazırlanırken öncelikle cami içi pencere ölçülerinin doğru şekilde belirlenmesi ve buna uygun olarak bir tasarım geliştirilmesi gerekir. Ardından iç dekor ile uyumlu olacak şekilde bir tasarım ve bütünlüklü bir model seçilerek sanatçı tarafından üretilir. Istenilen ebatlarda ve modelde vitray üretiminin gerçekleştirilmesinin ardından; cami yapımına dahil edilir.

Vitray kullanımı; camilerde daha çok sade tasarımlar olarak öne çıkar. Farklı alanlarda kullanılan vitray tasarımlarına oranla sade içerikli olmasının yanı sıra; bazı modellerde özellikle bezeli ve süsleme işinin yoğun olduğu eserler olur. Cami dahilinde kullanılan vitraylar da genel olarak geometrik desenler ya da çiçek desenleri hakim olur.

Vitray Pencere Modelleri

Vitray Pencere Modelleri Vitray cam kapı ve diğer pek çok yaşam alanında kullanımının yanı sıra camilerde de sıklıkla tercih edilen sanat dallarından birisidir. Oldukça geniş ve büyük mekanlar olan camilerin doğru havalandırma sisteminin kurulabilmesi ve yeterli ışığı alması amacıyla çok sayıda pencere ile tamamlanır. Cami pencereleri mekan içerisinde yer alan diğer tüm ayrıntılar gibi özenle oluşturulur ve bu alanlarda süsleme ile bezeme başta olmak üzere çok sayıda farklı sanat uygulanır.

cami pencere nakış

Bu sanatlardan birisi olan vitray; geçmişten bugüne yaşayan geleneksel sanatlar arasında yer almaktadır. Vitray temel olarak farklı renklerle renklendirilmiş camların kurşunlanarak ve lehim yardımıyla bir araya getirilmesi aracılığı ile oluşturulur. İslam sanatında ve camilerde kullanılan bu sanat; genelde diğer kültürlerdekine oranla daha sade şekilde oluşturulur ve üzerinde figürasyon desenlerden ziyade; çiçek ile geometri gibi ders desenler yer alır.

Vitray pencere modelleri denildiğinde ilk akla gelen yapılar şüphesiz camiler olmaktadır. Bu sanatın en güzel örneklerinin verildiği çok sayıda tarihi yapı mevcuttur. Hem camilerin yeterli ışığı alması ve havalandırılması amacıyla hem de görsel estetik oluşturulması için renkli camlar yoluyla oluşturulan vitray bu alanlarda sıklıkla kullanılır.

Vitray Cami Penceresi

Özellikle cami penceresi  alanında vitray ile birlikte yoğun olarak kullanılan sanat dallarından bir diğeri de revzen olmaktadır. Revzen görüntü itibariyle vitray ile çok benzerlik göstermekle birlikte; kullanılan ana malzeme olarak vitraydan ayrılır. Vitray doğrudan cam ürünler ile uygulanırken revzen alçı yoluyla yapılır.

Vitray cami penceresi yapılırken birden fazla nokta göz önünde bulundurulur.  Bunların başında doğru ebat ve ölçülerin oluşturulması gelir. Camiler genelde kubbe biçiminde özel yapılar olduğu için; bu mekanlar için hazırlanan vitrayların da doğru ölçülerde oluşturulması gerekir. Ölçü alınmasının ardından cami içi tasarımına uygun şekilde vitray sanatı ürünleri ortaya konulur.

Vitray pencere geçmişten bugüne yoğun şekilde kullanma sanatsal dekor ürünlerinden birisidir. İnsanlar tarafından çok sık tercih edilmesinin nedenlerinin başında görselliği ve estetiği gelir. Bununla birlikte dayanıklı ve kullanışlıdır. Vitray ile oldukça benzerlik gösteren revzen de cami dekorunda sıklıkla kullanılan sanatlar arasında yer alır.

Vitray Pencere Nedir Modelleri Ve Fiyatları

Vitray pencere; pek çok farklı modelden sunulan ve günümüzde yaşam alanlarından yoğun olarak tercih edilen ürünlerden birisidir. Vitray sanatının özellikle pencere ve kapı gibi alanlarda kullanıldığı bilinmektedir. Bunun sebebi cam üzerine uygulanan bir sanat olması ve ışığı içeriye oldukça net bir biçimde yansıtmasıdır.

Vitray pencere modelleri kullanım alanına bağlı olarak farklılık göstermektedir.  Günümüzde ev ve işyeri başta olmak üzere pek çok yaşam alanında tercih konusu olan vitray kullanımı; aslında geçmişten bugüne pek çok tarihi yapıda göze çarpmaktadır. Bu tarihi yapılardan birisi olan ve Selçuklu ile Osmanlı mimarisinde sıklıkla rastlanan tarihi camiler; vitray kullanımı konusunda oldukça gelişmiştir.

Cami vitray penceresi modelleri; kullanıldığı mekanın tasarımına uygun olarak düzenlenmekte ve farklı modellerde oluşturulabilmektedir. Vitray kullanımı pek çok kültürde mevcut olmaktadır. Camilerde kullanılan vitray çeşitleri farklı kullanımlara nazaran daha sade ve mütevazi tasarımlardan oluşur. Cami iç tasarımına ve dokusuna en uygun vitray tasarımının seçilmesi önemlidir.

Vitray Pencere Fiyatları

Vitray pencere fiyatları konu dahilinde merak edilen içerikler arasında yer almaktadır. Öncelikle vitrayın kullanıldığı alan ve boyutlara göre değişiklik gösterdiğini söylemek mümkündür. Örneğin camiler çok sayıda tencere kullanımı ve özel tasarım olması nedeniyle daha fazla vitray kullanımına imkan tanır.

Bu nedenle kubbe biçiminde olmasının da etkisiyle özel boyut ve tasarımlar devreye girdiği için; pencere fiyatları ona göre belirlenmektedir. Camiler dışındaki yaşam alanlarında da sıklıkla vitray kullanımı mevcut olmaktadır. Örneğin evlerde ya da iş yerlerinde vitray kullanımında da aynı mantık yürütülmektedir. Öncelikle kullanacak alanın ölçüleri belirlenir ve ardından mekanın tasarımına en uygun vitray modeli tercih edilir.

Geleneksel süslemeler arasında yer alan vitray pencere modelleri ile birlikte özellikle camilerde sıklıkla tercih edilen bir diğer sanat da revzen olmaktadır. Revzen sanatı görünüm ve yapı itibariyle vitray ile benzerlik gösterse de ana maddesi diğerinde olduğu gibi cam yerine alçıdır. Vitray ve revzen arasındaki temel fark kullanılan içerik olmaktadır. Genel olarak pencere ve kapı gibi belirli alanlarda yapılan süslemeleri içeren sanatlardır.

Yukarı kaydır